Ubezpieczenia nieruchomości

Czy brak przeglądu nieruchomości ma wpływ na odszkodowanie?

Odpowiedzią na to pytanie będzie klasyczne… “to zależy”. Przygotowując się do napisania tego artykułu sprawdziłem, jak na to pytanie odpowiadają warunki ubezpieczenia u kilku czołowych ubezpieczycieli na polskim rynku. Efektami mojej pracy podzielę się w tym wpisie.

Jakie są obowiązkowe przeglądy?

To, jakie przeglądy nieruchomości są obowiązkowe, oraz jak często trzeba je wykonywać reguluje Art 62. ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane. Prezentują się one następująco:

OBOWIĄZEKJAK CZĘSTO?OSOBA UPRAWNIONA
Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowychRaz w rokuOsoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności)
Kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)Raz w roku1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatówCo 5 latOsoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych
Czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)1) od palenisk opalanych paliwem stałym – raz na 3 miesiące
 2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – raz na 6 miesięcy
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymagają kwalifikacji kominiarskich
Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów1) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW – raz na 2 lata
2)  opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem – raz na 4 lata
Osoba posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.     

Kiedy przeglądy mają znaczenie?

Należy tu rozwiać wszelkie wątpliwości. Brak przeglądu nieruchomości nie oznacza braku wypłaty odszkodowania! Okresowe przeglądy nieruchomości będą brane pod uwagę podczas wypłaty odszkodowania tylko w sytuacji, gdy ewentualny zły stan techniczny danego elementu budynku mógłby mieć wpływ na zaistniałe zdarzenie. Najlepiej będzie to wyjaśnić na przykładzie:

Załóżmy, że miał miejsce pożar. Dom, w którym wydarzyła się tragedia nie miał aktualnego przeglądu instalacji kominowej. Biegły z zakresu pożarnictwa orzekł, że pożar powstał w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej. Oznacza to, że brak przeglądu nie miał wpływu na powstanie pożaru – ubezpieczyciel wypłaci więc należne odszkodowanie.

Odwracając sytuację. Gdyby przyczyną pożaru był samozapłon sadzy w kominie, który nie miał ważnego przeglądu – ubezpieczyciel miałby prawo do odmowy lub obniżenia odszkodowania. 

O tym, jak sytuacja wygląda w takim przypadku, w konkretnych towarzystwach ubezpieczeniowych piszę w dalszej części tego artykułu.

Jak sytuacja wygląda u konkretnych ubezpieczycieli?

Na wstępie tego akapitu chcę zaznaczyć, że jest to stan na październik 2022 r. Co roku będę starał się ten artykuł ewentualnie uaktualnić, natomiast towarzystwa ubezpieczeniowe co jakiś czas zmieniają swoje Ogólne Warunki Ubezpieczenia i warto mieć to na uwadze. 

Warta

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan wpłynął na powstanie szkody, Warta wypłaci odszkodowanie nie większe niż 150 000 zł – o ile nieruchomość nie jest starsza niż 40 lat. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny, nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 1 października 2021 roku §7 ust. 1. pkt. 4) OWU

PZU

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, PZU odmówi wypłaty odszkodowania. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny, nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 14 września 2021 roku §8 ust. 5. pkt. 1) oraz §20 ust. 3 pkt 1)

Generali

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan wpłynął na powstanie szkody, Generali wypłaci odszkodowanie nie większe niż 100 000 zł – o ile nieruchomość nie jest starsza niż 50 lat. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny, nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 20 stycznia 2022 roku §25 ust. 2. i 3.

Ergo Hestia

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan miał wpływ na powstanie, rozmiar lub uniemożliwi ustalenie przyczyny szkody – Ergo Hestia ogranicza sumę ubezpieczenia do 50% wartości zapisanej na polisie. Warunkiem jest aby nieruchomość nie była starsza niż 50 lat, lub remont danej instalacji był przeprowadzony w ciągu ostatnich 20 lat. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny, nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

Na podstawie: Aneks do OWU z dnia 31.03.2022r. §1 ust 12, dodający Ust 2. w §30 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 26 lipca 2021 roku.

Link4

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Link4 odmówi wypłaty odszkodowania. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny, nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 14 czerwca 2022 roku: Ust 28.

Wiener

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Wiener odmówi wypłaty odszkodowania jeśli polisa została zawarta w wariancie podstawowym (Ryzyka Nazwane). Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).

W przypadku zawarcia polisy w wariancie “Wszystkie ryzyka” ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody objęte ochroną nawet, jeśli nieruchomość nie posiada wykonanych aktualnych przeglądów technicznych.
Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 26 września 2022 roku: Ust. 115. pkt 1) OWU

Uniqa

W przypadku braku przeglądu technicznego instalacji, której stan miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Uniqa odmówi wypłaty odszkodowania. Zapis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy stan instalacji, której przegląd był nieważny nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia (np. brak przeglądu kominowego i pożar wywołany zwarciem w instalacji elektrycznej).
Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 13 września 2022 roku: §38 ust 1. pkt 5) oraz §38 ust 2.

Podsumowanie

Jak widać, podejścia towarzystw ubezpieczeniowych w temacie wypłaty odszkodowań w przypadku braku przeglądów technicznych nieruchomości różnią się znacząco. Warto zauważyć, że spośród firm, które wziąłem pod lupę jedynie PZU, Link4 i Uniqa odmawiają wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku jeżeli brak takiej inspekcji miał wpływ na powstanie szkody, np. pożaru.

Pamiętaj jednak, że w przypadku jeżeli nieszczęście, które Ci się przydarzyło nie ma związku ze stanem technicznym danej instalacji, to ubezpieczyciel nie odmówi Ci wypłaty odszkodowania z tego powodu.

Co dalej?

Masz instalację fotowoltaiczną? Dowiedz się czy Twoje ubezpieczenie ją obejmuje – tutaj!

Zainteresowała Cię polisa od wszystkich ryzyk? Sprawdź co tak naprawdę obejmuje takie ubezpieczenie poświęcając 10 minut na ten artykuł.

Jeśli interesuje Cię temat ubezpieczenia Twojego domu lub mieszkania sprawdź inne wpisy na ten temat na blogu:
Kategoria: Ubezpieczenia nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *